Geschiedenis

Hoe is Biljartvereniging De Welvaart tot stand gekomen?

Op de donderdagavonden werd door een aantal maten een biljartje gelegd. Gewone partijtjes maar ook wel 10 over rood of kistje biljart. De maten waren onder andere : Gribbert Ruygh, Jitze en Marten Ridder, Marten Faber (sloot), Pieter Faber (sam) en toenmalig eigenaar van De Welvaart Pieter Bijker. Ook in De Zwaan waren net als in De Welvaart enkele maten, waaronder Ben Bunicich met een biljartje leggen bezig. Dat ging zo door tot eind 1983.

Aan de bar bij Pieter Bijker in De Welvaart werd toen geopperd een biljartvereniging te starten. Het idee kreeg gestalte en men ging over tot ledenwerving. Toen een man of 16 bij elkaar waren getrommeld werd besloten met een biljartvereniging te starten.

Piet Bijker

Piet Bijker

biljart
De eerste leden waren: Jitze Ridder, Martin Ridder, Marten Pieter Faber, Gribbert Ruygh, Pieter Bijker, Tjeerd Wijnberg, Willy de Jong, Wim de Boer, Wim Engels, Ger-Jan van Hoewijk Sip Wiegersma, Simon (Monte) Visser, Koos de Boer, Cor de Jong en Hendrikus IJnsen.

Het eerste jaar werd op de donderdagavond competitie gespeeld, georganiseerd door de mannen van het eerste uur. Men vond het nog niet nodig een bestuur te kiezen. Dat zou later wel aan de orde komen, redeneerde men. Pieter en Berry Bijker en Jan Karel de Boer regelden het wel en wee van de vereniging.

Diverse foto`s

Diverse foto`s

Na een jaar werd een vergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering werd een bestuur gekozen.Voorzitter werd Gribbert Ruygh, met als penningmeester Jan Karel de Boer. Het secretariaat werd opgevuld door Gert Jan van Hoewijk. Het bestuur werd compleet gemaakt met de bestuursleden Jan van der Laag en Wim Engels.

Na de donderdagavond kwamen in een later stadium ook de woensdag en de vrijdag er bij. Toen de vereniging haar ledental zag groeien werd ook de dinsdagavond benut voor competitie. Om die reden werd ook een tweede biljart aangeschaft.

Diverse foto`s

Diverse foto`s

Op 30 november 1989 kreeg de Biljartvereniging De Welvaart, tijdens haar jaarvergadering een nieuw bestuur. Het huidige bestuur dat bestond uit de heren: Jan Karel de Boer, Jan van der Laag, Wim engels, Gert-Jan van Hoewijk en Gribbert Ruygh traden af en waren niet herkiesbaar. De ledenvergadering ging akkoord met de volgende kandidaten: Geert Tuma; voorzitter/secretaris, Jan Polet; penningmeester, Jan IJnsen; algemene zaken, Cor Westra; controlerende taak en Marten Pieter Faber; scores en gemiddelden.

Uit het financieel verslag bleek dat er een batig saldo van fl. 725,04 in kas zat. Medegedeeld werd dat de contributie binnenkort opgehaald zou worden. Tijdens deze vergadering werd tevens besloten dat er geen contributie verhoging zou plaatsvinden, zodat ook in 1990 het lidmaatschap van de vereniging fl. 40,= bedroeg. In de notulen van de jaarvergadering kwam nog een ludieke zin voor: “Omdat de voorzitter de leden tot de orde moest roepen met behulp van een asbak, wordt door Leo Nobel een voorzittershamer beschikbaar gesteld. Namens het bestuur hartelijk dank”.

Waddentoernooi 1987

Waddentoernooi 1987

Bij Punt 6 van de notulen werd het volgende genoteerd: “Naar aanleiding van een ingekomen stuk aan de hand van Harmen Wijnberg, waarin een aanpassing van het gemiddelde wordt voorgesteld om zodoende die genen die veel punten moeten maken een reëlere kans te geven op een betere klassering, wordt besloten om het gemiddelde voor iedereen met 5 punten te verhogen”.

In het begin stonden de keu’s in een standaard naast de bar. Later werd door Pieter en Berry Bijker echte rekken aangeschaft voorzien van hangslotjes, zodat ieder lid zijn eigen keu in “veiligheid” kon stellen.

Prijs uitreiking 2014

Prijs uitreiking 2014

In 1988 werd door Tjeerd Wijnberg een mooie prijzenkast gemaakt. Deze kreeg een ereplaats in café De Welvaart.

Ook het volgende mag niet ontbreken. Hendrikus IJnsen en Tjeerd Wijnberg daagden elkaar uit voor een wedstrijd. Niet zomaar een wedstrijd, maar wie het eerste duizend punten achter zijn naam had staan. Tevens werd afgesproken dat het een non stop wedstrijd zou worden, dus zonder onderbreking. Alleen mocht men af en toe een zeer snelle douche nemen om goed wakker te blijven. Pieter Bijker legde alles op de gevoelige plaat vast. In 665 beurten won Tjeerd deze marathon van Hendrikus.

De biljarttafel en het biljartspelletje ontsnapte niet aan de aandacht van een aantal sportieve dames. Zij kregen het voor elkaar dat twee heren hen biljartles wilden geven. De “docenten” waren Martin (Tin) Ridder en Gerrit (GLD) Dokter.

Tjeerd Wijnberg en Henderikus Ijnsen

Tjeerd Wijnberg en Henderikus Ijnsen

Het jaarlijks terugkerende biljart festijn, waar al tijden van te voren naar uit werd gekeken, was de deelname aan het Wadden toernooi. Tijdens de jaarvergadering in 1989 van de biljartvereniging De Welvaart werd besloten dat Gerrit T. Dokter (GLD) de cluborganisatie in handen zou hebben en dat, dat ook de jaren erop zo zou zijn. In de notulen stond dat dit besluit des temeer besloten was omdat GLD in de voorgaande jaren had bewezen uiterst capabel te zijn en tevens de juiste contacten kende. Inmiddels had GLD de Silverwind al gecharterd voor de heenreis, de overnachting en de terugvaart. Elk jaar naar een ander eiland. Dat was dikke pret ieder jaar weer!

Vlieland 2006. Een toernooi dat de biljarters niet gauw zullen vergeten. De organisatie had besloten het biljartkampioenschap in een grote legertent te laten plaatsvinden. Het waaide dat weekend nogal flink. Het tentzeil wapperde als een gek. Verschillende spelers kregen hulp van het zeil wanneer ze aanlegden om te stoten. Net als bij een partijtje golf, speelde men bij het biljarten nu ook met een handcap.

Waddentoernooi 1987

GLD Waddentoernooi 1987

Ook Cor Bruin en Jan W. Wijnberg namen het tegen elkaar op om net als Hendrikus en Tjeerd een marathonwedstrijd tegen elkaar te spelen. Dat was in 1992.

Op maandag 21 oktober 1996 was er een ledenvergadering voorgezeten door voorzitter Cor Bruin. Er waren 28 leden aanwezig en 8 hadden zich afgemeld. In het verslag werd gesproken dat aftredend penningmeester Jan Polet een goed beheerde kas van 4600 gulden, had overgedragen. Nico van der Laag schoof door van secretaris naar penningmeester en de nieuwe secretaris werd Sytze Wiegersma. Gert Jan van Hoewijk vulde de open plek van Jan Polet op.

Op 2 december 1999 treedt Gert Jan van Hoewijk af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Gerard Vloedgraven. De opkomst valt dit jaar tegen. Aanwezig 13 personen en 17 hebben zich afgemeld.

Een jaar later wordt Sytze Wiegersma als secretaris opgevolgd door Gerard Vloedgraven. Sytze blijft wel in het bestuur.

Cor Bruin en Jan Wijnberg marathonwedstrijd in 1992

Cor Bruin en Jan Wijnberg marathonwedstrijd in 1992

415 comments

 1. Pingback: essayforme

 2. Pingback: Cialis 5 mg

 3. Pingback: Viagra from canada

 4. Pingback: Cialis canada

 5. Pingback: Cialis kaufen

 6. Pingback: Viagra or viagra

 7. Pingback: Cialis vs viagra

 8. Pingback: latestvideo sirius500 abdu23na4869 abdu23na65

 9. Pingback: newtube sirius362 abdu23na6555 abdu23na13

 10. Pingback: sfgjidfgn15 afeu23na5727 abdu23na42

 11. Pingback: hd videos tubepla.net335 afeu23na7579 abdu23na48

 12. Pingback: tubepla349 afeu23na8418 abdu23na9

 13. Pingback: 167W0kwefb3

 14. Pingback: hdmobilesex.me

 15. Pingback: cialis generic

 16. Pingback: ABrand

 17. Pingback: 2019

 18. Pingback: cleantalkorg2.ru

 19. Pingback: #macron #Lassalle

 20. Pingback: a2019-2020

 21. Pingback: facebook

 22. Pingback: facebook1

 23. Pingback: javsearch.mobi

 24. Pingback: buy cialis

 25. Pingback: buy viagra

 26. Pingback: cialis

 27. Pingback: viagra

 28. Pingback: sildenafil 100mg

 29. Pingback: cialis generic

 30. Pingback: cialis coupon

 31. Pingback: cialis 20mg

 32. Pingback: levitra

 33. Pingback: generic cialis

 34. Pingback: cialis online

 35. Pingback: tadalafil 5mg

 36. Pingback: tadalafil 20mg

 37. Pingback: viagra tablets

 38. Pingback: sildenafil

 39. Pingback: tadalafil

 40. Pingback: cialis dosage

 41. Pingback: cialis prices

 42. Pingback: cialis tablets

 43. Pingback: viagra vs cialis

 44. Pingback: generic viagra

 45. Pingback: viagra connect

 46. Pingback: viagra without doctor prescription

 47. Pingback: viagra natural

 48. Pingback: cialis vs viagra

 49. Pingback: tadalafil 20 mg

 50. Pingback: tadalafil generic

 51. Pingback: cialis 20 mg

 52. Pingback: cialis 5 mg

 53. Pingback: cialis pills

 54. Pingback: cheap cialis

 55. Pingback: cialis coupons

 56. Pingback: cialis canada

 57. Pingback: sildenafil citrate

 58. Pingback: viagra pills

 59. Pingback: viagra 100mg

 60. Pingback: viagra online

 61. Pingback: viagra prices

 62. Pingback: viagra generic

 63. Pingback: generic viagra 100mg

 64. Pingback: viagra coupons

 65. Pingback: cheap viagra

 66. Pingback: generic viagra available

 67. Pingback: buy viagra online

 68. Pingback: viagra tablet

 69. Pingback: sildenafil 20 mg

 70. Pingback: sildenafil 100

 71. Pingback: buy biaxin

 72. Pingback: buy ceftin

 73. Pingback: buy chloromycetin

 74. Pingback: buy biaxin online

 75. Pingback: buy ceftin online

 76. Pingback: chloromycetin

 77. Pingback: buy cordarone

 78. Pingback: example.org.17

 79. Pingback: cialis 20mg generic

 80. Pingback: generic cialis 20mg

 81. Pingback: generic cialis available

 82. Pingback: generic cialis tadalafil

 83. Pingback: female viagra

 84. Pingback: sildenafil tablets

 85. Pingback: prednisone 20 mg

 86. Pingback: buy sildenafil

 87. Pingback: sildenafil generic

 88. Pingback: viagra doctor prescription

 89. Pingback: sildenafil 50 mg

 90. Pingback: sildenafil coupons

 91. Pingback: sildenafil 100 mg

 92. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 93. Pingback: buy cialis online

 94. Pingback: cialis tadalafil

 95. Pingback: sildenafil citrate tablets

 96. Pingback: sildenafil citrate pricing

 97. Pingback: free bitcoin cash

 98. Pingback: prozac generic

 99. Pingback: bactrim ds

 100. Pingback: biaxin antibiotic

 101. Pingback: ceftin antibiotic

 102. Pingback: cephalexin 500mg

 103. Pingback: ciprofloxacin 500mg

 104. Pingback: fluconazole 150 mg

 105. Pingback: levofloxacin 500 mg

 106. Pingback: cefdinir 300 mg

 107. Pingback: fluoxetine 20 mg

 108. Pingback: bactrim antibiotic

 109. Pingback: azithromycin 250 mg

 110. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 111. Pingback: natural viagra

 112. Pingback: viagra on line

 113. Pingback: over the counter viagra

 114. Pingback: female viagra pills

 115. Pingback: viagra for men

 116. Pingback: viagra for women

 117. Pingback: viagra without a doctor prescription

 118. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 119. Pingback: viagra medicine online order

 120. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 121. Pingback: cialis generico

 122. Pingback: cialis generika

 123. Pingback: tadalafila

 124. Pingback: amitriptyline hcl 25 mg used for headaches

 125. Pingback: baclofen lioresal

 126. Pingback: escitalopram and atarax interaction

 127. Pingback: can prednisone cause dry skin

 128. Pingback: canadian pharmacy online 24

 129. Pingback: Viagra for daily use

 130. Pingback: Viagra lowest price

 131. Pingback: Viagra tablets

 132. Pingback: Viagra 20mg

 133. Pingback: Cialis 5 mg

 134. Pingback: cialis cost

 135. Pingback: cialis cooupons

 136. Pingback: cialis free trial

 137. Pingback: atorvastatin

 138. Pingback: cymbalta

 139. Pingback: levitra generic

 140. Pingback: atorvastatin 10 mg

 141. Pingback: cymbalta dosage

 142. Pingback: cialis online pharmacy

 143. Pingback: atorvastatin 10mg

 144. Pingback: cymbalta for pain

 145. Pingback: levitra 20 mg

 146. Pingback: cymbalta generic

 147. Pingback: levitra coupon

 148. Pingback: buy cialis online no prescription

 149. Pingback: cymbalta medication

 150. Pingback: levitra dosage

 151. Pingback: cialis side effects

 152. Pingback: cymbalta reviews

 153. Pingback: cymbalta side effects

 154. Pingback: levitra vs viagra

 155. Pingback: cymbalta withdrawal

 156. Pingback: vardenafil

 157. Pingback: duloxetine

 158. Pingback: vardenafil 20 mg

 159. Pingback: duloxetine 20 mg

 160. Pingback: vardenafil 20mg

 161. Pingback: duloxetine hcl

 162. Pingback: duloxetine side effectss

 163. Pingback: duloxetine 60 mg

 164. Pingback: Viagra uk

 165. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 166. Pingback: augmentin

 167. Pingback: levaquin

 168. Pingback: augmentin 875

 169. Pingback: levaquin 500 mg

 170. Pingback: augmentin 875 mg

 171. Pingback: levaquin 750 mg

 172. Pingback: cheap levitra

 173. Pingback: buy viagra online us pharmacy

 174. Pingback: augmentin and alcohol

 175. Pingback: levaquin antibiotic

 176. Pingback: augmentin antibiotic

 177. Pingback: levaquin dosage

 178. Pingback: augmentin dosage

 179. Pingback: levaquin for uti

 180. Pingback: levitra coupon

 181. Pingback: augmentin for uti

 182. Pingback: levaquin side effects

 183. Pingback: augmentin side effects

 184. Pingback: levaquin uses

 185. Pingback: buy levitating cup

 186. Pingback: augmentin uses

 187. Pingback: what is levaquin

 188. Pingback: augmentin vs amoxicillin

 189. Pingback: side effects augmentin

 190. Pingback: cialis generic availability

 191. Pingback: what is augmentin

 192. Pingback: cialis generic pharmacy

 193. Pingback: cialis pharmacy

 194. Pingback: buy cheap levitra

 195. Pingback: levitra where to buy

 196. Pingback: Buy viagra online

 197. Pingback: Canadian viagra

 198. Pingback: where to buy viagra online

 199. Pingback: generic levitra

 200. Pingback: dutch women viagra

 201. Pingback: generic viagra online pharmacy

 202. Pingback: cialis over the counter at walmart

 203. Pingback: pfizer generic viagra

 204. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 205. Pingback: sophia viagra

 206. Pingback: viagra dosage recommendations

 207. Pingback: viagra for sale

 208. Pingback: cialis generic name

 209. Pingback: cialis generic tadalafil

 210. Pingback: viagra online canada pharmacy

 211. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 212. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 213. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 214. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 215. Pingback: cialis generic tadalafil india

 216. Pingback: viagra sex

 217. Pingback: cialis prices 10mg

 218. Pingback: viagra side effects

 219. Pingback: cialis prices 100mg

 220. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 221. Pingback: cialis prices 20mg

 222. Pingback: cialis prices 5mg

 223. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 224. Pingback: cialis prices walmart

 225. Pingback: generic cialis pricing

 226. Pingback: best place to buy cialis online without script

 227. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 228. Pingback: buy cialis canada online

 229. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 230. Pingback: buy cialis online without script

 231. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 232. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 233. Pingback: where to buy cialis online safely

 234. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 235. Pingback: sildenafil dosage

 236. Pingback: sildenafil side effects

 237. Pingback: 5mg cialis

 238. Pingback: canadian viagra

 239. Pingback: buying cialis online

 240. Pingback: canadian cialis

 241. Pingback: canadian pharmacy cialis

 242. Pingback: cost of viagra

 243. Pingback: cheap cialis generic

 244. Pingback: cheap generic cialis

 245. Pingback: generic viagra prices

 246. Pingback: cialis 5mg

 247. Pingback: herbal viagra

 248. Pingback: cialis black

 249. Pingback: marley generic viagra

 250. Pingback: cialis daily

 251. Pingback: online pharmacy viagra

 252. Pingback: cialis for sale

 253. Pingback: online viagra

 254. Pingback: cialis from canada

 255. Pingback: real viagra

 256. Pingback: cialis generic canada

 257. Pingback: cialis on line

 258. Pingback: viagra alternative

 259. Pingback: viagra cost

 260. Pingback: cialis price

 261. Pingback: cialis vs levitra

 262. Pingback: viagra in action

 263. Pingback: cost of cialis

 264. Pingback: generic cialis canada

 265. Pingback: viagra online pharmacy

 266. Pingback: generic cialis online

 267. Pingback: viagra pill

 268. Pingback: generic for cialis

 269. Pingback: viagra price

 270. Pingback: natural cialis

 271. Pingback: no prescription cialis

 272. Pingback: levitra 20 mg

 273. Pingback: viagra without a doctor prescription

 274. Pingback: cheap viagra

 275. Pingback: viagra tablets

 276. Pingback: buy viagra

 277. Pingback: pharmacy online

 278. Pingback: canada pharmaceuticals online

 279. Pingback: pharmacy online

 280. Pingback: canadian pharmacies

 281. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 282. Pingback: cialis tadalafil

 283. Pingback: cialis prices

 284. Pingback: cialis generic

 285. Pingback: tadalafil generic

 286. Pingback: tadalafil 20mg

 287. Pingback: canadian pharmacies online

 288. Pingback: pharmacies shipping to usa

 289. Pingback: generic viagra 100mg

 290. Pingback: viagra generic availability

 291. Pingback: cialis 20 mg best price

 292. Pingback: generic cialis at walmart

 293. Pingback: buy generic cialis

 294. Pingback: we-b-tv.com

 295. Pingback: hs;br

 296. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 297. Pingback: tureckie_serialy

 298. Pingback: serialy

 299. Pingback: 00-tv.com

 300. Pingback: +1+

 301. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 302. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 303. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 304. Pingback: watch

 305. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 306. Pingback: ++++++

 307. Pingback: HD-720

 308. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 309. Pingback: strong woman do bong soon

 310. Pingback: my id is gangnam beauty

 311. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 312. Pingback: 2020

 313. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 314. Pingback: Video

 315. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 316. Pingback: wwin-tv.com

 317. Pingback: movies

 318. Pingback: movies online

 319. Pingback: karan johar

 320. Pingback: Top Movies

 321. Pingback: Movies1

 322. Pingback: 11 10 2019

 323. Pingback: smotretonline2015.ru

 324. Pingback: Serial smotret

 325. Pingback: kinokrad

 326. Pingback: kinokrad 2020

 327. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 328. Pingback: Watch TV Shows

 329. Pingback: casino

 330. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 331. Pingback: filmy-kinokrad

 332. Pingback: kinokrad-2019

 333. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 334. Pingback: serial

 335. Pingback: cerialest.ru

 336. Pingback: youtube2019.ru

 337. Pingback: dorama hdrezka

 338. Pingback: movies hdrezka

 339. Pingback: HDrezka

 340. Pingback: kinosmotretonline

 341. Pingback: LostFilm HD 720

 342. Pingback: trustedmdstorefy.com

 343. Pingback: bofilm ñåðèàë

 344. Pingback: bofilm

 345. Pingback: 1 seriya

 346. Pingback: Melanie Bowen

 347. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 348. Pingback: topedstoreusa.com

 349. Pingback: hqcialismht.com

 350. Pingback: viagramdtrustser.com

 351. Pingback: виагра сиалис купить

 352. Pingback: mortgage calculator

 353. Pingback: sildenafilcitrate.monster

 354. Pingback: гдз по геометрии

 355. Pingback: гдз по русскому тростенцова

 356. Pingback: vacant land for sale squamish bc

 357. Pingback: vancouver mortgage broker

 358. Pingback: canadianpharmacystorm.com

 359. Pingback: gencialiscoupon.com

 360. Pingback: genericvgrmax.com

 361. Pingback: гдз атанасян 9 класс

 362. Pingback: гдз по геометрии атанасян

 363. Pingback: lindamedic.com

 364. Pingback: гдз мордкович класс

 365. Pingback: гдз 8 класс мордкович

 366. Pingback: гдз по алгебре

 367. Pingback: viagrawithoutdoctorspres.com

 368. Pingback: гдз по алгебре 7

 369. Pingback: гдз по рабочим тетрадям

 370. Pingback: гдз по русскому 9 бархударов

 371. Pingback: гдз класс

 372. Pingback: гдз 10 скачать

 373. Pingback: гдз онлайн 9

 374. Pingback: canpharmb3.com

 375. Pingback: гдз по английскому языку 9

 376. Pingback: гдз по физике

 377. Pingback: гдз 8 мордкович

 378. Pingback: гдз 7 9 класс

 379. Pingback: гдз по математике класс виленкин

 380. Pingback: 4serial.com

 381. Pingback: See-Season-1

 382. Pingback: Evil-Season-1

 383. Pingback: гдз геометрия 10 11

 384. Pingback: Evil-Season-2

 385. Pingback: Evil-Season-3

 386. Pingback: Evil-Season-4

 387. Pingback: Dollface-Season-1

 388. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 389. Pingback: гдз 6 класс

 390. Pingback: гдз по немецкому

 391. Pingback: гдз афанасьева михеева

 392. Pingback: гдз по геометрии 7 9

 393. Pingback: viapwronline.com

 394. Pingback: nileriver

 395. Pingback: cupooftea

 396. Pingback: serial 2020

 397. Pingback: Dailymotion

 398. Pingback: Watch+movies+2020

 399. Pingback: Netflix Original Movies

 400. Pingback: Genfio.com

 401. Pingback: fioricet2020.com

 402. Pingback: serial-video-film-online

 403. Pingback: tvrv.ru

 404. Pingback: 1plus1serial.site

 405. Pingback: #1plus1

 406. Pingback: 1plus1

 407. Pingback: Watch Movies Online

 408. Pingback: Film

 409. Pingback: Film 2020

 410. Pingback: Film 2021

 411. Pingback: Top 10 Best

 412. Pingback: watch online TV LIVE

 413. Pingback: human design

 414. Pingback: dizajn cheloveka

 415. Pingback: human-design-space

Reageer